มลภาวะ  หมายถึง  ภาวะของสภาพแวดล้อม  ที่มีองค์ประกอบไม่เหมาะต่อการนำมาใช้ประโยชน์ แต่กลับเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่มนุษย์  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น มลภาวะที่คนทำงานมักต้องเจอบ่อยๆ คงหนีไม่พ้น มลภาวะทางอากาศ

มลภาวะทางอากาศ หรือภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะที่อากาศมีการเจือปนของสารหรือสิ่งปนเปื้อนในปริมาณที่มากพอจนทำให้อากาศเสื่อมคุณภาพเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช สิ่งปนเปื้อนอาจเป็นฝุ่นละออง ไอระเหยหรือก๊าซ รวมทั้งกลิ่น เขม่า ควัน ฯลฯ โดยแหล่งกำเนิดมลภาวะดังกล่าว อาจเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของกิจกรรมต่างๆ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอนุภาค การปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบ การทำการเกษตร หรือการเผาไหม้ของเตาปฏิกรณ์ เป็นต้น

ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะต่อระบบภายในร่างกาย เช่น ระบบหายใจ มะเร็งผิวหนัง ระบบประสาท และอาจสะสมในเนื้อเยื่อร่างกาย

การป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อต้องทำงานในภาวะมลพิษทางอากาศเบื้องต้นด้วยตนเองนั้น มีดังต่อไปนี้

1.  หลีกเลี่ยงการพบเจอฝุ่นควัน การเผาไหม้เชื้อเพลิง หลีกเลี่ยงการสูดดม หรืออยู่ใกล้แหล่งกำเนิดก๊าซพิษ เป็นระยะเวลานาน

2. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่                                      

3.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันให้บ่อยขึ้น เช่น หน้ากากอนามัยชนิดมีตัวกรอง ซึ่งจะช่วยกรองสารหรืออนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศที่หายใจได้ในระดับหนึ่ง

4.  อาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกายเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก เพื่อเป็นการชำระล้างเชื้อโรคที่ติดมากับร่างกาย

5.  ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ใส่ใจในการทานอาหาร เลือกสรรสิ่งที่มีประโยชน์ แหล่งที่สะอาด และปรุงสุกสดใหม่

6. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้แหล่งกำเนิดก๊าซ ฝุ่นควัน หรือรังสีอันตรายอยู่ตลอดเวลา

7. ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอด ควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้า อุปกรณ์สำหรับงานบริการด้านสุขภาพ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หรืออุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ หรือมีข้อสงสัยต้องการทราบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) หรืออีเมล catalogue@jenbunjerd.com  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.