การเลือกใช้ถังขยะพลาสติกให้เหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การกำจัดขยะและสาธารณูปโภคดีขึ้น คุณสมบัติของถังขยะพลาสติกที่ดี ควรมีโครงสร้างที่เบาและแข็งแรง ฝาถังต้องปิดเปิดได้ง่าย ใช้งานสะดวก ตัวถังผลิตจากพลาสติก HDPE ซึ่งสามารถทนความร้อน และสารเคมีได้

          นอกจากการเลือกถังขยะพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้ว การเลือกสีถังขยะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การกำจัดขยะเป็นเรื่องง่าย โดยทั่วไปแล้วขยะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งการผลิตถังขยะได้แยกเป็นสีต่างๆ เพื่อรองรับขยะต่างชนิดกัน

          1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น สีถังขยะสำหรับขยะประเภทนี้ คือ ถังขยะสีเขียว

          2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น สีถังขยะสำหรับขยะประเภทนี้ คือ ถังขยะสีเหลือง

          3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น สีถังขยะสำหรับขยะประเภทนี้ คือ ถังขยะสีน้ำเงิน

          4. ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุ อาทิ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน เป็นต้น สีถังขยะสำหรับขยะประเภทนี้ คือ ถังขยะสีแดง

          หากท่านใดสนใจ ถังขยะพลาสติก ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี เหนียว ทนทาน สีสันสวยงาม รูปทรงแข็งแรง หลากหลายชนิด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782