สารเคมีอันตราย คือ ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทำให้ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเราสามารถทราบได้ว่า สารเคมีเหล่านี้ เป็นอันตรายหรือไม่ ได้จากฉลากหรือเครื่องหมายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ 

สารเคมีเหล่านี้ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี ตั้งแต่การสูดดม หรือหายใจรับเอาไอระเหยเข้าไปสู่ปอด การดูดซึมผ่านผิวหนังหรือตา ผ่านทางการสัมผัส การกิน หรือการฉีดเข้าไปทางเส้นเลือดโดยตรง ซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ หากได้รับสารพิษในปริมาณที่ไม่มากนัก ร่างกายจะมีกระบวนการทำลายและขับสารออกมาในรูปแบบต่างๆ แต่หากได้รับเข้ามาในปริมาณมากจนเกิดการสะสม จะส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก อาจทำให้เกิดลักษณะเฉียบพลัน หรือเรื้อรังได้ ดังนี้

1. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ ผ่านการสูดก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่นละอองของสารพิษ ทำให้เกิดความระคายเคือง ทำลายเนื้อเยื่อปอด เกิดการแพ้สาร หรือเกิดมะเร็ง

2. ผลต่อระบบผิวหนัง จะทำให้เกิดการระคายเคือง ทำลายผิวหนังอย่างถาวร เกิดมะเร็งผิวหนัง

3. ผลต่อตา เกิดอาการแสบตา เยื่อยุตาอักเสบ ตาพร่ามัว และอาจตาบอดได้

4. ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ขาดออกซิเจนในเลือด มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาท เช่น ตาพร่ามัว กล้ามเนื้อสั่น หรือชัก

5. ผลต่อระบบสืบพันธุ์ มีผลทำให้เป็นหมัน มีอสุจิน้อย และระบบฮอร์โมนทำงานผิดปกติ

อุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม มีผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะภายในโรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยทั่วไปด้วย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายต่อหลายครั้งจากการรั่วไหลของสารเคมี หากไม่มีการป้องกันที่รอบคอบและรัดกุม

วิธีการป้องกันสารเคมีไม่ให้รั่วไหลนั้น ภาชนะและอุปกรณ์บรรจุและจัดเก็บสารเคมี ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันอันตรายได้ในเบื้องต้น เพราะหากใช้ภาชนะและอุปกรณ์คุณภาพดี มีมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงดัน การสึกกร่อน และแรงกระแทกจากภายนอกได้ ก็จะช่วยลดโอกาสของการเกิดผลกระทบต่อทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น

 

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้า หรือมีข้อสงสัยต้องการทราบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) หรืออีเมล catalogue@jenbunjerd.com  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น