การสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานนั้นส่งผลต่อการทำงานของคุณได้มากกว่าที่คุณคิด แต่จะทำอย่างไรให้ที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่ดี วันนี้เรามีวิธีจัดสถานที่ทำงานที่รกให้น่าอยู่โดยอาศัยหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มาติดตามกันค่ะ

          การทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ขั้นตอนแรก คือ การจัดเรียงสิ่งของให้เป็นระเบียบและลดความยุ่งเหยิง เช่น การนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากสถานที่ทำงาน การกำจัดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ที่อาจรบกวนกระบวนการทำงาน เป็นต้น เมื่อเราจัดเรียงสิ่งของให้เป็นระเบียบแล้ว ก็จะช่วยให้เราหาสิ่งของได้ง่ายขึ้น หยิบใช้ได้ง่ายสะดวกขึ้น ไม่เสียเวลาในการค้นหา ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

          การจัดระเบียบชีวิตการทำงานของคุณที่เป็นเรื่องยากที่สุด คือ การกำจัดความยุ่งเหยิง และรักษาสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณ แนวคิดในการคัดแยกสิ่งของในที่ทำงานของคุณ มีดังนี้

          - กำจัดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้

          - จัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

          - ลดการสะสมสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ

          หลังจากที่คุณได้กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดลำดับชีวิตการทำงานของคุณให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          - เก็บสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ในที่ที่เดียวกัน

          - เก็บสิ่งของที่ใช้เป็นประจำ ให้อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ต้องใช้งาน

          - จัดระเบียบที่ทำงานให้เป็นระเบียบ โดยการใช้กล่องอเนกประสงค์ช่วยจัดระเบียบ

          ขั้นตอนต่อมา คือ การดูแลรักษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีหลักการง่ายๆ คุณสามารถรักษาสิ่งของให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นได้ด้วยการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ เป้าหมายของขั้นตอนนี้ คือ การทำให้อุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งของทั้งหมดในที่ทำงานมีลักษณะใหม่อยู่เสมอ โดยการปฏิบัติตามหลักการจะทำให้สถานที่ทำงานของคุณสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

          ขั้นตอนถัดมา เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอน คือ การสร้างระเบียบวินัยในชีวิตการทำงาน การกำหนดกิจวัตรที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพ จะช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตของคุณ และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

          ขั้นตอนสุดท้าย คือ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของคุณในระยะยาว คุณต้องปรับปรุงระบบการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย

          ซึ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะจัดระเบียบตัวเองและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณให้ดีขึ้น การใช้หลัก 5 ส. เป็นวิธีที่ดีในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งวิธีการต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริงและได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

          ถึงเวลาแล้วที่คุณจะนำหลัก 5 ส. มาใช้ในการจัดเก็บที่ทำงานของคุณ มันอาจจะยากมากที่จะทิ้งสิ่งของชิ้นแรกที่คุณไม่ต้องการ แต่เมื่อคุณได้ลงมือทำแล้ว ในที่สุดมันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่ดี และกระบวนการต่างๆ ของคุณจะสามารถเริ่มต้นขึ้นได้ เมื่อคุณได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบ แล้วหลัก 5 ส. จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและกิจวัตรประจำวันของคุณ