เครื่องชั่งดิจิตอล เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบใหม่ ที่ออกแบบและปรับปรุงให้เครื่องชั่งทำงานด้วยระบบดิจิตอล มีหน้าจอ LCD ที่อ่านค่าตัวเลขได้ชัดเจน และสะดวก สามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ แตกต่างจากเครื่องชั่งแบบเก่า เช่น เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งน้ำหนักตัว ฯลฯ เครื่องชั่งดิจิตอลแต่ละขนาดใช้ชั่งน้ำหนักสิ่งของที่แตกต่างกัน โดยเครื่องชั่งดิจิตอลขนาดเล็กใช้ชั่งสิ่งของขนาดเล็ก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ พระเครื่อง ส่วนเครื่องชั่งดิจิตอลขนาดใหญ่ใช้ชั่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก

หลักในการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

          1. น้ำหนักที่่ต้องการชั่ง หรือความสามารถในการชั่ง โดยทั่วไปดูจากน้ำหนักน้อยสุดและมากสุดที่เครื่องสามารถวัดได้ ในการพิจารณาเลือกซื้อควรดูจากปริมาณของที่ต้องการชั่งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้องการชั่งของน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ควรเลือกเครื่องที่สามารถชั่งได้มากสุด 1 หรือ 2 กิโลกรัม เนื่องจากถ้าเลือกเครื่องชั่งดิจิตอลที่มีขอบเขตในการชั่งกว้างมาก จะทำให้งบประมาณในการซื้อมีราคาสูงเกินความจำเป็น หรือหากเลือกเครื่องชั่งดิจิตอลที่มีความสามารถสูงสุดในการชั่งน้อยกว่าของที่ต้องการชั่ง อาจจะทำให้เครื่องชั่งพังได้

          2. ความละเอียดในการแสดงผลหรือการชั่ง พิจารณาจากน้ำหนักสิ่งของที่ต้องการชั่ง แล้วเลือกเครื่องชั่งที่มีความละเอียดของน้ำหนักแต่ละขั้นอย่างที่่คุณต้องการ เช่น

          - หากต้องการชั่งแป้งสาลีปริมาณ 100.6 กรัม ควรเลือกเครื่องชั่งที่มีความสามารถในการแสดงค่าได้ละเอียดเป็น 0.1 กรัม

          - หากต้องการชั่งสารเคมี 10.250 กรัม ควรเลือกใช้เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการแสดงค่าได้ละเอียดที่ 1 มิลลิกรัม

          3. ความแม่นยำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักที่ได้มีความถูกต้องมากหรือน้อย พิจารณาจากค่า Linearity และค่าความคลาดเคลื่อน เช่น +/- 10 กรัม หมายถึง น้ำหนักที่ชั่งได้ 500 กรัม แต่น้ำหนักจริงๆ อาจอยู่ในช่วง 490 – 510 กรัม

          4. ฟังก์ชัน Tare (น้ำหนักเริ่มต้นเป็นศูนย์) หรือการลบน้ำหนักภาชนะที่ใส่ก่อนบรรจุของที่ต้องการชั่ง ในการใช้ปุ่ม Tare จะทำให้ผู้ใช้เริ่มต้นน้ำหนักของเครื่องชั่งจากศูนย์โดยหักลบน้ำหนักของภาชนะบรรจุ เช่น จาน หรือถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงของน้ำหนักที่ต้องการทราบค่า

          5. หน่วยการชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลส่วนใหญ่สามารถอ่านค่าได้ที่หน่วยกรัม หรือเครื่องชั่งดิจิตอลบางแบบสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็น ออนซ์ ปอนด์ และนิวตันส์ ในห้องปฏิบัติการนั้นมักใช้เครื่องชั่งหน่วยกรัมหรือมิลลิกรัมในการอ่านค่า หรือทางฟิสิกส์มักอ่านค่าเป็นนิวตันส์ สำหรับเครื่องชั่งในห้องน้ำมักอ่านค่าเป็นหน่วยออนซ์ ปอนด์ หรือกิโลกรัม

          หากท่านกำลังมองหา เครื่องชั่งดิจิตอล มาใช้งาน เจนบรรเจิดจำหน่าย เครื่องชั่งดิจิตอล และเครื่องช่างชนิดอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782