อุปกรณ์งานช่าง เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานช่าง เครื่องมือในงานช่างมีหลายชนิดหลายประเภท อุปกรณ์งานช่างแต่ละประเภทก็มีลักษณะหน้าที่ในการใช้งานแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน

          อุปกรณ์งานช่างสามารถแยกได้  3  ประเภท  ได้แก่  เครื่องมือ (Hand Tools) เครื่องมือวัด (Measuring Tools) และเครื่องมือกล (Machine Tools)

          1. เครื่องมือ (Hand Tools) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานช่างทั่วไป มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องจักรหรือกลไกอื่นมาบังคับ ช่างทุกประเภทหากขาดเครื่องมือนี้แล้ว ไม่อาจทำงานได้สำเร็จ เครื่องมือสามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

          - เครื่องมือทั่วไป เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับช่าง เช่น ค้อน คีม ไขควง ประแจ ฯลฯ

          - เครื่องมือเฉพาะทาง เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น เครื่องมือดูดพูลเลย์ หรือตลับลูกปืน

          2. เครื่องมือวัด (Measuring Tools) ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานวัด ตรวจสอบขนาดชิ้นงาน ต้องระมัดระวังในการใช้งานมาก เช่น ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เวอร์เนียร์ (Vernier)

          3. เครื่องมือกล (Machine Tools) การใช้งานเครื่องมือประเภทนี้ มีต้นกำลังมาขับเคลื่อน และมีทั้ง ชนิด ขนาด แตกต่างกัน รวมถึงใช้งานเบา-หนักไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามลักษณะการใช้งาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจียระไน เครื่องคว้านกระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง เป็นต้น

          หากท่านใดสนใจ อุปกรณ์งานช่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782