การเลือกใช้รถเข็นให้เหมาะสม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานรถเข็น ขอบเขตของการใช้งานของรถเข็น มีการใช้งานอยู่ทั่วไป ตั้งแต่การใช้ส่วนตัวในที่พักอาศัย การใช้งานในห้างสรรพสินค้า ตลาด สำนักงาน โรงงาน หรือในคลังสินค้า เราจึงสามารถพบเห็นการใช้งานรถเข็นได้เกือบทุกแห่งรถเข็นในงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

          1. รถเข็นล้อเลื่อน ไม่มีมือจับ เป็นพื้นหรือโครงติดล้อ 4 ล้อ ใช้สำหรับวางสิ่งของที่ไม่หนักมาก และจะใช้งานในพื้นที่ที่มีบริเวณแคบ การใช้งานจะทำโดยการขยับรถเข็นไปมาในพื้นที่ใช้งานบริเวณใกล้ๆ ไม่ไกลมาก

          2. รถเข็น 2 ล้อ มักจะเป็นรถเข็นที่มีโครงสร้างรถในแนวตั้งสูงระดับมือคน เหมาะที่จะใช้ในการขนส่งสิ่งของทั่วไป บนพื้นที่ทางแคบ หรือพื้นไม่เรียบเสมอกัน ใช้ในระยะทางไม่ไกลนัก

          3. รถเข็น 4 ล้อ หรือมากกว่า 2 ล้อขึ้นไป เป็นรถเข็นที่มีพื้นวางตามแนวราบ สามารถวางสิ่งของชิ้นใหญ่หรือจำนวนมาก และรับน้ำหนักมากๆ ได้ มักจะใช้ในพื้นที่ทางราบ และต้องการเข็นไปไกล

          รถเข็นมักจะถูกออกแบบหรือดัดแปลงโครงสร้างให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทได้ง่าย และเลือกใช้วัสดุต่างๆ กันในการทำรถเข็น ทำให้มีรูปแบบและการใช้งานที่ต่างๆ กันหลากหลายมาก การเลือกใช้รถเข็นจึงต้องพิจารณาจากปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย เช่น น้ำหนักและรูปทรงของวัสดุขนย้าย พื้นที่และลักษณะการใช้งาน ล้อรถ ช่องทางการวิ่ง เป็นต้น

          หากท่านใดสนใจ รถเข็น รถเข็น 2 ล้อ รถเข็น 4 ล้อ หรือรถเข็นชนิดอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782