Intelligent Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คืออะไร?
          Intelligent Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การบริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าด้วย

คุณลักษณะของการคลังสินค้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง
3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
6. ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง

ทำไมต้องคลังสินค้าอัจฉริยะ??
          การจัดการคลังสินค้าแบบเดิมๆ มีความสลับซับซ้อนยุ่งยากและมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูง ทำให้เทคโนโลยีมีหน้าที่ที่จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจสมัยใหม่มุ่งเน้นการจัดการสินค้า การกระจายตัวสินค้า และการบริการลูกค้าเป็นหลักสำคัญ เพื่อต้องการยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ความเชื่อถือได้และความปลอดภัยในบุคลากรและสินทรัพย์ คลังสินค้าอัจฉริยะจึงเป็นคำตอบของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

 

 

          อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งกลุ่มระบบคลังสินค้าเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดอยู่ในกลุ่ม Automation Technology ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เราเป็นเป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายและส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือ Total Solution ด้วยการบริการแบบครบวงจร เรามีทีมวิศวกร ที่พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อวางระบบจัดเก็บยกย้ายที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อพัฒนาคลังสินค้าของคุณไปสู่คลังสินค้าระดับ “Intelligent Warehouse”
          สนใจติดต่อ ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวาง (Warehouse Automation & Rack) โทร 02-096-9888 ต่อ1303, 1503 E-mail: wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)