ในโลกของการตลาด ภาพหรือคำโฆษณาที่ดึงดูดมากมายอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ “คุณภาพ” ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่บ่งบอกได้ว่าสินค้าตัวนี้ว่า “ดี” และ “ควรค่าแก่การใช้งาน” อย่างแท้จริง

         สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จึงเหมือนตราที่นิยามคำว่า “คุณภาพ” โดยวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเลิศในตัวสินค้านั้นได้

         โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับพิจารณาให้สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการได้รับการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติครั้งแรกเมื่อปี 2555