เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายและส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ ได้ร่วมออกบูธใน งานแสดงเครื่องมือและนวัตกรรม ปี 2560 "Open House 2017" ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานไทรน้อย)

          บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าชมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เรานำไปจัดแสดง อาทิเช่น แผงและอุปกรณ์แขวนเครื่องมือ FLEXI, รถเข็นอเนกประสงค์ JUMBO ตู้เครื่องมือช่าง TOOLMAX ฯลฯ และขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานไทรน้อย) ที่มอบโอกาสให้เจนบรรเจิดได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้