มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีทำกระดาษเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วในประเทศจีน โดยเอาฟางมาแช่น้ำทิ้งไว้ เมื่อฟางเปื่อยดีแล้วนำไปตีจนเละ จึงกรองเยื่อที่ได้ออก เอาไปล้างให้สะอาดอีกครั้งก็จะได้เยื่อกระดาษ วิธีทำกระดาษให้เป็นแผ่นในสมัยนั้น ทำโดยเอาเยื่อกระดาษที่ล้างสะอาดแล้วมาละลายน้ำอีกครั้งหนึ่งในถังไม้ น้ำที่ใช้ผสมต้องมากประมาณ 10-15 เท่าของเนื้อเยื่อ แล้วใช้ตะแกรงไม้ไผ่ตาถี่ช้อนลงไปในถัง เนื้อเยื่อจะติดตะแกรง พอหมาดดีแล้วลอกเยื่อกระดาษที่ติดตะแกรงเป็นแผ่นออกไปตากแดดจนแห้ง กระดาษจะหนาหรือบางขึ้นอยู่กับความข้นของเยื่อ ถ้าต้องการกระดาษหนาก็ผสมเยื่อให้ข้น กระดาษที่ได้มีสีน้ำตาลเพราะทำจากฟาง จึงเรียกว่า กระดาษฟาง ต่อมามีการใช้ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าแช่ กับน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าแล้วตีจนเละเช่น เดียวกับวิธีทำกระดาษฟาง แต่กระดาษที่ได้มีสีเทา และเนื้อละเอียดกว่ากระดาษฟางมาก

          ในอดีตการใช้กระดาษในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน แต่มีวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกระดาษ ซึ่งผลิตจากเยื่อไม้ทุบละเอียด ต้มจนเปื่อย ใส่แป้งเพื่อให้เนื้อกระดาษเหนียว แล้วนำไปกรองในกระบะเล็กๆ ทิ้งไว้จนแห้ง แล้วลอกออกมาเป็นแผ่น พับทบไปมาจนตลอดความยาว จึงได้เป็นเล่มสมุด เรียกว่า “สมุดไทยขาว” แต่หากต้องการ “สมุดไทยดำ” ก็จะผสมผงถ่านในขั้นตอนการผลิต

          การใช้กระดาษในปัจจุบัน เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุสิ้นเปลือง จึงมีการนำกระดาษกลับมาใช้อีก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์นำมาพับถุงกระดาษ กระดาษสำหรับเขียนแม้ใช้แล้วทั้งสองหน้า ก็สามารถนำไปพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอดได้ เมื่อหมดสภาพแล้ว ก็นำไปเข้าโรงงานแปรรูปเป็นสินค้าประเภทลังกระดาษได้อีก กระดาษที่ใช้งานทั่วไป ปัจจุบันนี้ใช้ขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด A4 น้ำหนัก 80-100 แกรม เป็นส่วนมาก

          หากท่านใดสนใจ กระดาษ A4 เจนบรรเจิด จัดจำหน่าย กระดาษ A4 กระดาษ A4 idea กระดาษ A4 Double A กระดาษสำนักงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782