ยางชะลอความเร็ว (Speed Ramp) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางรีไซเคิล หรือยางผสมของวัสดุ 2 ชนิด มีลักษณะเป็นยางตัน เป็นชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นก็ได้ ใช้ติดตั้งเพื่อชะลอความเร็วของพาหนะ มีสีที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลในเวลากลางคืน โดยทั่วไปจะเป็นสีดำและสีเหลือง ขนาดของยางชะลอความเร็วมีความกว้างประมาณ 30 ซม. และมีความสูงในช่วง 50 - 120 มม. นอกจากนี้ยังมียางปิดหัวท้ายชะลอความเร็ว (End Cap) เพื่อใช้ปิดปลายทั้งสองด้านของยางชะลอความเร็ว

          ยางชะลอความเร็ว  เป็นอุปกรณ์จราจรที่นำมาใช้แทนลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็วแบบปูนที่ติดตั้งขวางทิศทางการจราจร เพื่อลดความเร็วของยานพาหนะ ตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร รถยนต์ที่วิ่งผ่านยางชะลอความเร็วควรใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ซึ่งจะไม่ทำให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เสียหาย

การบำรุงรักษายางชะลอความเร็ว

          เมื่อใช้งานยางชะลอความเร็วไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยางชะลอความเร็วย่อมเกิดความชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานปกติ ความเสียหายจากยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่ยางชะลอความเร็วจะสามารถรับน้ำหนักได้ ความบกพร่องในการผลิต เป็นต้น หากตรวจพบความชำรุดเสียหายของยางชะลอความเร็ว เช่น วัสดุแตกร้าวหรือหลุดร่อน ควรเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนด้วย

          นอกจากนี้สีเครื่องหมายจราจรบริเวณยางชะลอความเร็วต้องมีการตรวจสอบความชัดเจนอยู่เสมอ หากพบว่าสีเครื่องหมายจราจรมีสภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากความสกปรก ให้ทำความสะอาดโดยการขัดล้างเพื่อให้เส้นสีอยู่ในสภาพชัดเจน หากพบว่าสีเครื่องหมายจราจรเลือนราง หรือหลุดลอก ให้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับผิวให้เรียบร้อย แล้วทาสีเส้นเครื่องหมายจราจรใหม่ ดังนั้นการบำรุงรักษายางชะลอความเร็วต้องจัดให้มีการสำรวจ ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ เพื่อให้การใช้ยางชะลอความเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

          หากท่านใดสนใจ ยางชะลอความเร็ว เจนบรรเจิดจัดจำหน่าย ยางชะลอความเร็ว คุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับติดตั้งบนถนนในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หมู่บ้าน ยางชะลอความเร็วผลิตจากยางธรรมชาติ ลดการกระแทกกับช่วงล่างรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ ชะลอความเร็วรถให้เหลือ 0-30 กม./ชม. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782