อุปกรณ์จราจร คือ อุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบ ในการใช้เส้นทางต่างๆ บนท้องถนน เช่น เสื้อสะท้อนแสง กรวยจราจร กระจกมองทางโค้ง ป้ายจราจร ฯลฯ นอกจากนี้อุปกรณ์จราจรยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่คอยเตือนผู้ใช้รถบนผิวจราจรให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนได้อย่างถูกต้อง  เพื่อลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

          อุปกรณ์จราจร เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ เพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้แล้ว อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการใช้ถนน และเกิดอุบัติเหตุตามมาได้  ซึ่งอุปกรณ์จราจรในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องมีการเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ อุปกรณ์จราจรที่สำคัญ มีดังนี้

          1. เสื้อสะท้อนแสง เป็นอุปกรณ์จราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ ซึ่งมีสีเสื้อและแถบคาดสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบมาให้เห็นได้เด่นชัด ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามท้องถนนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจการบิน ธุรกิจปิโตรเคมี และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

          2. กรวยจราจร การตั้งกรวยจราจร มีจุดประสงค์เพื่อกั้นขอบเขต ล้อมรอบอาณาเขตหรือกั้นห้ามไม่ให้รถสามารถจอดได้ ทั้งยังไว้สำหรับเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง หรือมีสิ่งกีดขวางบนผิวถนน เช่น ทางข้างหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุ เป็นเขตก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน โดยกรวยจราจรนี้มักใช้กับงานจราจร ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

          3. กระจกโค้ง กระจกประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกลม มักจะพบเห็นได้ตามมุมอับ หรือทางแยก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการมองเห็นที่ชัดเจนแก่ผู้ขับขี่ในบริเวณทางจราจร สามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

          4. ป้ายจราจร หรือเครื่องหมายจราจร เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของอุปกรณ์จราจร ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนำทางจราจร

          โดยทั่วไปลักษณะป้ายจราจร  จะมีลักษณะต่างกันไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวเลข สี ขอบป้าย จะมีความหมาย และสื่อถึงประเภทและการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยตัวป้ายมักจะทำจากแผ่นอลูมิเนียม ที่จะมีน้ำหนักเบา ไม่ขึ้นสนิม  โดยความหนาของแผ่นอลูมิเนียมที่นิยมใช้ ก็จะมีตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป แต่ที่นิยมมากที่สุดคือความหนา 2 มม. ทั้งนี้ความหนาของแผ่นอะลูมิเนียมก็ขึ้นอยู่กับขนาดของป้ายด้วย โดยป้ายที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้น

          หากท่านใดกำลังสนใจหาซื้อ อุปกรณ์จราจร อย่างเสื้อสะท้อนแสง กรวยจราจร กระจกมองทางโค้ง ป้ายจราจร ฯลฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) อีเมล catalogue@jenbunjerd.com หรือเว็บไซต์ www.jenbunjerdstore.com และโชว์รูมเจนบรรเจิดทั้ง 3 สาขา

          - สาขาเมืองทองธานี โทร 02-096-9898 ต่อ 1181

          - สาขาวังน้อย โทร 02-096-9898 ต่อ 1902

          - สาขาแม่สอด โทร 055-563-782