• ภาษาไทย
  • English
Jenbunjerd
Service Store
×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Private Policy

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ตระหนักดีถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและความเชื่อใจที่ลูกค้าทุกท่านมีให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการผ่าน www.jenbunjerd.com ดังนี้
  • การเข้าใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครเป็นสมาชิก และการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้บันทึกลงในเว็บไซต์นี้ จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เฉพาะ ส่วนที่จำเป็นแก่การอำนวยความสะดวกและปรับปรุงการให้บริการที่ดีที่สุดกับสมาชิกเท่านั้น บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
  • เว็บไซต์นี้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงเพื่อป้องกันและคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการทดสอบระบบรักษา ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุสุดวิสัยจนทำให้ข้อมูลเสียหาย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • การใช้งานและดำเนินการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้ว และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และตามกฏหมายของประเทศไทย
  • ภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อมูลทั่วไปที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือมีข้อผิดพลาดได้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภาพหรือข้อความ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ และจะแก้ไขทันทีที่พบข้อผิดพลาด ทั้งนี้ สิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณี ของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกเข้าใจ และยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดี และยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลปัจจุบันได้ที่ Catalogue Sales โทร 02-984-0909
  • การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพหรือข้อความหรือเนื้อหา ตลอดจนระบบดำเนินการ ภายในเว็บไซต์นั้นๆ และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด เสียหาย อันเกิดจากเว็บไซต์นั้นๆ
  • บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใดนำภาพหรือข้อความหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา บริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฏหมายจนถึงที่สุด